Kategórie
Nezaradené

Výzva Kamzík 1000+ Full House

Cieľom výzvy Kamzík 1000+ Full House je odbehnúť všetky trasy z portfólia Kamzík 1000+, každú aspoň jeden krát. Započítavajú sa iba trasy odbehnuté v štandardnom smere, nepočítajú sa reverzne odbehnuté, ani double trasy. V prípade trás Kamzík 1000+ Ultra, Devínska kobyla 1900+ a Kamzík 1000+ Skymaraton by MS sa počítajú aj behy, pri ktorých sú tieto trasy odbehnuté na 2x.

Zoznam absolventov výzvy Kamzík 1000+ Full House k 20.7.2024:
– FH 33: Michal Kostka, Marian Polák, Daniel Blonski, Felix Virsik, Mikuláš Strelecký, Rastislav Valentovič, Marta Hancková
– FH+ 2022*: Marian Polák
– FH+ 2023**: Michal Kostka, Marian Polák, Rastislav Valentovič, Daniel Blonski
– FH+ 2024:
* výzva ukončená, nahradená výzvou FH+ 2023
** výzva ukončená, nahradená výzvou FH+ 2024

Prehľad počtu absolvovaných rôznych trás per bežec (iba trasy odbehnuté v štandardnom smere): odkaz na onedrive

Výzva Full House existuje v základnom variante (FH 33) s 33 trasami a v rozšírenom variante (FH+), v ktorej sú všetky aktuálne trasy. Plnenie výziev FH nie je časovo limitované.

Ako prvý výzvu Kamzík 1000+ Full House absolvoval Michal Kostka, v apríli 2022, kedy bolo v portfóliu 33 trás a tým zadefinoval základnú výzvu Full House 33 s počtom trás 33. Michal vymyslel aj názov výzvy, ktorý sme zachovali. (fb status)

Ešte v roku 2022 pribudli ďalšie 2 trasy a tak k 31.12.2022 bolo trás 35. Na počesť prvého absolvovania výzvy sme ponechali výzvu Full House s 33 trasami a pridali sme „pohyblivú“ výzvu Full House+, ktorá sa bude meniť podľa aktuálneho počtu trás, pričom v jej názve bude rok „vzniku“. Platná verzia výzvy FH+ platí do doby, pokiaľ nepribudnú ďalšie trasy, vtedy sa zmení na novú verziu.

Marian Polák stihol pred koncom roku 2022, okrem výzvy Full House v rozsahu definovanom Michalom, absolvovať aj výzvu Full House+ 2022, v ktorej bolo 35 trás. Marian sa stal prvým a zostane jediným absolventom výzvy FH+ 2022, keďže v roku 2023 pribudli ďalšie trasy… (fb status)

V roku 2023 pribudlo 7 nových trás, tým skončila výzva FH+ 2022 a v ďalšom období beží nová výzva Full House+ 2023 so 42 trasami. Základná výzva Full House s 33 trasami zostala aktívna.

V roku 2024 pribudlo ďalších 5 mimoMK trás trás, trasa Skymaraton ako FH alternatíva k DK 1900+ a trasa DS 400+. Skončila výzva FH+ 2023 a pokračuje vo verzii Full House+ 2024. Aktuálne je FH+ so 48 trasami (všetkých trás je 49), počas roku môžu pribudnúť ďalšie trasy. Základná výzva Full House s 33 trasami zostáva aktívna.

Absolventi výzvy FH 33 získavajú certifikát a batôžtek Kamzík 1000+ Runde s lesom, vyrobený z ekologických materiálov alebo paličky Kamzík 1000+. U žien je možnosť, do minutia zásob, vybrať si legíny Abraka, model Karpaty.

Absolventi výzvy FH+ získavajú dobrý pocit:), že absolvovali všetky trasy a certifikát. K tomu podľa výberu: špeciálnu edíciu sušienok Kamzík 1000+ z Cukrárne pri Červenom moste alebo ríbezľové víno z vinárstva Berezun s etiketou Kamzík 1000+. alebo med Kamzík 1000+ z Liptova alebo žltý hrnček „všetky cesty vedú na Kamzík“ zo série Kamzík 1000+ Runpositive.

Trasy obsiahnuté vo výzve Full House 33 (33 trás):
> Malokarpatské trasy:
– kamzícke trasy: Bejby, Desiatka, Horizontal, Klasik, Mini, Mini 2, Mini 3, Runpositive, Skyrace, Ultra, Ultra rozšírenia, Vertical (trasu Ultra je možné odbehnúť na 2x)
– sesterské trasy: BK 1000+, DK 1000+, DK 1900+ (ako alternatívu namiesto DK1900+ je možné ísť Skymaraton), DS 1000+, Hund 1000+, HVK 1000+, MB 1000+, MP 1000+, MZ 1000+ (trasy DK 1900+ a Skymaraton je možné odbehnúť na 2x)
– inšpirované trasy: DKJ 1000+, KK 1000+, KV 1000+, L 1000+, L 600+, RB 1000+, RL&KJ 1000+ krátka, SC 1000+, SC 600+
> Trasy mimo Malých Karpát:
– 3 zo siedmych trás, podľa výberu bežca: GolMinHob 1000+, Hrešná 1000+, Hrešná 1000+ Sky, Inovec 1000+, Tríbečská trhlina 1000+, Zobor 1000+, Žibrica 1000+.
(viď aj Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás nižšie)

Trasy, ktoré sú vo výzve Full House+ 2024 (48 trás):
> Malokarpatské trasy z Full House 33 a trasy RL&KJ 1000+ dlhá, Veľká Homola 1000+, Pezinská baba 1000+, Hundsheim 400+, Kamzík 1000+ Desiatka 2 LL, Kamzík 1000+ Mini 4 LL, Devínska snežienka 400+.
Pozn. ako alternatívu namiesto DK1900+ je možné ísť trasu Skymaraton.
> Všetkých 10 trás mimo Malých Karpát: GolMinHob 1000+, Hrešná 1000+, Hrešná 1000+ Sky, Zobor 1000+, Žibrica 1000+, Žibrica 400+, Goleštan 500+, Goleštan-Hoblík 700+, Inovec 1000+, Inovec 500+, Tríbečská trhlina 1000+.
> Počet trás v portfóliu K1000+ je 49, do FH+ sa počíta 48 trás.
(viď aj Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás nižšie)

—–
Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás: link. (Možnosť emailom požiadať o tabuľku s vyplnenými už odbehnutými trasami bežca – pošleme Vám tabuľku FH, v ktorej budete mať vyplnené Vami už odbehnuté trasy.)

Zoznam trás s gpx súbormi na stiahnutie: www.kamzik1000plus.sk/trasy

—–
– Kompletný prehľad počtu absolvovaných rôznych trás per bežec (iba trasy odbehnuté v štandardnom smere): odkaz na onedrive
– Prehľad behov bežcov podľa jednotlivých trás (všetky behy bežcov a všetky trasy, aj reverzné aj double): odkaz na onedrive
Zoznam trás, gpx na stiahnutie: https://www.kamzik1000plus.sk/trasy/
– O ďalších výzvach: https://www.kamzik1000plus.sk/vyzvy-a-sutaze/

—–
Trasy, ktoré boli vo výzve FH+ 2022 (35 trás) – výzva už nie je aktívna:
Trasy z Full House 33* a trasa Veľká Homola 1000+, plus všetky (v tom čase 4 trasy) trasy mimo Malých Karpát (GolMinHob 1000+, Hr 1000+, Hr 1000+ Sky, Zobor 1000+)
* v roku 2022 bola vo FH 33 namiesto trasy Hund 1000+ trasa RL 1000+ dlhá

Trasy, ktoré boli vo výzve Full House+ 2023 (42 trás) – výzva už nie je aktívna:
Trasy z Full House 33 a trasy RL&KJ 1000+ dlhá, Veľká Homola 1000+, Pezinská baba 1000+, Hundsheim 400+, Kamzík 1000+ Desiatka 2 LL a Kamzík 1000+ Mini 4 LL.
Všetky (vtedy 6) trasy mimo Malých Karpát: GolMinHob 1000+, Hr 1000+, Hr 1000+ Sky, Zobor 1000+, Žibrica 1000+, Žibrica 400+.


– o ďalších výzvach: https://www.kamzik1000plus.sk/vyzvy-a-sutaze/