Rekordy a tabuľky

Traťové rekordy
> trasy Kamzík 1000+
– Klasik: Andrej Paulen, 1:37:06 hod.
– Vertical: Andrej Paulen, 38:40 hod.
– Ultra Double: Michal Darila, 13:17:29 hod.
Traťové rekordy na všetkých trasách: link
> výzva Kamzík 8000+
– celkový čas: Ivan Barin a Michal Sasinek, 39:49:39 hod.*
– čistý čas: Michal Darila, 19:13:28 hod.
* absolvované ako Ultra Tour de Kamzík 8000+
> výzva Kamzík 15000+
– celkový čas: Martin Sekér, 16 dní 10:09 hod.
– čistý čas: Matej Fundárek, 39:07:13 hod.
Informácie o výzvach: link

Dlhodobé tabuľky
– celkové súčty behov (per bežec, per trasa): link
– najlepšie výkony: trasa Klasik resp. ostatné trasy a double behy (všetci bežci, u každého bežca najlepší výkon na príslušnej trase)

Vyhodnotenia (kilometrovné, novinky a štatistiky)
rok 2019: fb, súbor
rok 2020: fb, súbor

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link