Rekordy a tabuľky

Traťové rekordy
> trasy Kamzík 1000+
– Klasik: Andrej Paulen, 1:37:06 hod. & Renata Klčová, 2:09:25 hod.
– Vertical: Andrej Paulen, 38:40 min. & Renata Klčová, 51:12 min.
– Ultra Double: Michal Darila, 13:17:29 hod.
Traťové rekordy na všetkých trasách: link

> výzva Kamzík 8000+
– celkový čas absolútne: Ivan Barin a Michal Sasinek, 39:49:39 hod.*
– celkový čas po etapách: Adam Rusinko, 6 dní 00:56 hod. & Maťa Hancková, 9 dní 02:17 hod.
– čistý čas: Adam Rusinko, 18:47:11 hod. & Renata Klčová, 19:35:11 hod.
* absolvované ako Ultra Tour de Kamzík 8000+
> výzva Kamzík 15000+
– celkový čas: Martin Sekér, 16 dní 10:09 hod. & Maťa Hancková, 53 dní 07:04 hod.
– čistý čas: Michal Darila, 38:22:40 hod. & Renata Klčová, 41:49:20 hod.
Informácie o výzvach: link
Informácie o trasách: link

Dlhodobé tabuľky
– celkové súčty behov (per bežec, per trasa): link
– počet odbehnutých rôznych trás (Kamzík 1000+ Full House): link
– traťové rekordy – bežecké časy, s menami bežcov: link
– rekordy bež.časy a výkony (prepočet koef.veku+pohlavia): link
– detailné tabuľky pre jednotlivé trasy: trasa Klasik resp. ostatné trasy a double behy (všetci bežci, u každého bežca najlepší výkon na príslušnej trase)

Vyhodnotenia (kilometrovné, novinky a štatistiky)
rok 2019: fb, súbor
rok 2020: fb, súbor
rok 2021: fb, súbor

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link