Tabuľky a rekordy

Dlhodobé tabuľky
– celkové počty behov: bežci, trasy
– počet odbehnutých rôznych trás, bežci (výzva Full House): link
– traťové rekordy – bežecké časy, s menami bežcov: link
– rekordy bež. časy a výkony (prepočet koef. veku+pohlavia): link
– tabuľky s časmi pre jednotlivé trasy (u bežca najlepší čas):
trasa Klasik (tabuľky all, muži a ženy, vekové kategórie)
ostatné trasy a double behy (tabuľky all)

Vyhodnotenie projektu Kamzík 1000+ (kilometrovné, novinky, štatistiky)
rok 2023: fb, súbor
rok 2022: fb, súbor
rok 2021: fb, súbor
rok 2020: fb, súbor
rok 2019: fb, súbor

Traťové rekordy (výber a výzvy)
> trasy Kamzík 1000+
– Klasik: Andrej Paulen, 1:37:06 hod. & Renata Klčová, 2:09:25 hod.
(rozpis CR Andreja Paulena po výbehoch a zbehoch: link)
– Vertical: Andrej Paulen, 38:40 min. & Renata Klčová, 51:12 min.
– Ultra Double: Michal Darila, 13:17:29 hod.
Traťové rekordy na všetkých trasách: link

> výzva Kamzík 8000+
– celkový čas absolútne: Ivan Barin a Michal Sasinek, 39:49:39 hod.*
– celkový čas po etapách: Adam Rusinko, 6 dní 00:56 hod. & Maťa Hancková, 9 dní 02:17 hod.
– čistý čas: Adam Rusinko, 18:47:11 hod. & Renata Klčová, 19:35:11 hod.
* absolvované ako Ultra Tour de Kamzík 8000+
> výzva Kamzík 15000+
– celkový čas: Martin Sekér, 16 dní 10:09 hod. & Maťa Hancková, 53 dní 07:04 hod.
– čistý čas: Michal Darila, 38:22:40 hod. & Renata Klčová, 41:49:20 hod.
Informácie o výzvach: link
Informácie o trasách: link

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link