Súťažné kolá

Najbližšie súťažné kolá
Kamzík 1000+ máj 2022: od 7.5.2022 00:01 do 15.5.2022 23:59, fb: tbd
Kamzík 1000+ november 2022: od 12.11.2022 00:01 do 20.11.2022 23:59, fb: tbd
Tour de Kamzík 8000+/15000+, dátum: tbd,  fb: tbd

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link

Výsledky súťažných kôl
máj 2015: link, fb
november 2015: link, fb
máj 2016: link, fb
november 2016: link, fb
máj 2017: link, fb
november 2017: link, fb
máj 2018: link, fb
november 2018: link, fb
máj 2019: link, fb
november 2019: link, fb
máj 2020: link, fb
november 2020: link, fb
máj 2021: link, fb
november 2021: link, fb
máj 2022: