Užitočné odkazy

  1. Pravidlá Kamzík 1000+: link
  2. Formulár na zaslanie záznamu o jednotlivých behoch: link
  3. Formulár na zaslanie údajov o absolvovaných výzvach Kamzík 8000+/15000+: link
  4. Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás Kamzík 8000+/15000+: link
  5. Formulár na zaslanie údajov o absolvovanej Výzve 3×3: link
  6. Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás vo Výzve 3×3: link
  7. Parametre trás, mapy, gpx súbory: link

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link