Užitočné odkazy

  1. Pravidlá Kamzík 1000+: link
  2. Formulár na zaslanie záznamu o jednotlivých behoch: link
  3. Formulár na zaslanie údajov o absolvovaných výzvach Kamzík 8000+/15000+: link
  4. Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás Kamzík 8000+/15000+: link
  5. Formulár na zaslanie údajov o absolvovanej výzve Kamzík 3×3: link
  6. Tabuľka na vytlačenie pre evidenciu absolvovaných trás vo Kamzík 3×3: link
  7. Formulár na zaslanie údajov o absolvovanej výzve 3-2-1 KDKZK 1000+: link
  8. Parametre trás, mapy, gpx súbory: link

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link