Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 73,43 € v závislosti od odbehnutej trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť, pri zasielaní údajov o svojom behu, vlastným finančným príspevkom.

Aby boli Vaše kilometre donormi zmenené na kilometrovné, je potrebné zaslať záznam z behu cez formulár. Link na formulár tu, bod 2.
Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2023:
Detská atletika (www.detskaatletika.sk, fb: detskaatletika)
Iniciatíva Inakosť, o.z. (www.inakost.sk/o-nas/, fb: inakost)
Magna – Fond urgentnej pomoci (www.magna.org, fb: magnaslovensko)

Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2023: onedrive, fb

Stav kilometrovného za rok 2023 k 17.5.2023
V roku 2023 bežci odbehli 712 behov a 10 400 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 2 811,21 € (príspevky donorov + príspevky bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link
Rozpis kupónov DA: link
Vyhodnotenie (k 5.4.): fb, onedrive

Kilometre pre Ukrajinu 2023: Paralelne s projektom kilometrovné prebieha od 17.3.2022 projekt Kilometre pre Ukrajinu. Viac info na fb Kamzík 1000+.
V roku 2023 vybehali bežci pre zbierky pre Ukrajinu 3 459,58 €. Peniaze pre zbierky pre Ukrajinu sú posielané po štvrťrokoch. Peniaze za 1Q boli poslané na Zbierku na Sanitky do Bachmutu.


Zoznam prijímateľov kilometrovného od roku 2015: link.
Od roku 2015 bolo do všetkých projektov kilometrovného zapojených 26 prijímateľov (niektorí opakovane), ktorým bolo (k 17.5.2023) rozdelených 76 464,80 €, pričom bežci v rámci týchto projektov odbehli 8 688 behov a 256 100 km.

Finálny stav kilometrovného 2022
Iniciatíva Naše Karpaty, Margaréta Vráblová – triatlon, Via Iuris
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2022: fb, onedrive

Finálny stav kilometrovného 2021
Pes v núdzi o.z., Post Bellum SK, Sloboda pohybu o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2021: fb

Finálny stav kilometrovného 2020:
Raná starostlivosť n.o., Proti prúdu o.z., Cyklokoalícia o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link