Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 73,43 € v závislosti dĺžky trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť pri zasielaní údajov o svojom behu vlastným jednorázovým finančným príspevkom.

Aby boli Vaše kilometre donormi zmenené na kilometrovné, je potrebné zaslať záznam z behu cez formulár. Link na formulár tu, bod 2.
Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2023:
Detská atletika (www.detskaatletika.sk, fb: detskaatletika)
Iniciatíva Inakosť, o.z. (www.inakost.sk/o-nas/, fb: inakost)
Magna – Fond urgentnej pomoci (www.magna.org, fb: magnaslovensko)

Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2023: onedrive, fb

Prijímatelia kilometrovného v roku 2022:
Iniciatíva Naše Karpaty (www.nasekarpaty.com; fb: nasekarpaty)
Margaréta Vráblová, triatlon, ročník 2005 (fb: Trisport.Triathlon.Team)
Via Iuris (https://viaiuris.sk/; https://www.facebook.com/viaiuris)
Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2022: link

Finálny stav kilometrovného za rok 2022 k 31.12.2022
V roku 2022 bežci odbehli 1783 behov a 28568 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 6 198,81 € (príspevky donorov + príspevky bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link
Vyhodnotenie: fb, onedrive

Kilometre pre Ukrajinu 2022: Paralelne s projektom kilometrovné prebiehal od 17.3.2022 projekt Kilometre pre Ukrajinu. Viac info na fb Kamzík 1000+.
K 31.12.2022 vybehali bežci pre zbierky pre Ukrajinu 6880,69 €. Peniaze pre zbierky pre Ukrajinu sú posielané po štvrťrokoch. Peniaze za 1Q boli rozdelené na polovicu medzi Človek v ohrození a Kto pomôže Ukrajine, peniaze za 2Q medzi Spišskú katolícku charitu a Magnu, za 3Q išli vybehané peniaze pre Človek v ohrození, za 4Q pre PDCS zbierku pre školu v Černiheve.


Zoznam doterajších prijímateľov kilometrovného: link

Finálny stav kilometrovného 2022
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2022: fb, onedrive

Finálny stav kilometrovného 2021
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2021: fb

Finálny stav kilometrovného 2020:
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link