Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 73,43 € v závislosti od odbehnutej trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť, pri zasielaní údajov o svojom behu vlastným finančným príspevkom.

Aby boli Vaše kilometre donormi zmenené na kilometrovné, je potrebné zaslať záznam z behu cez formulár. Link na formulár tu, bod 2.
Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2024:
Cesta von, o.z. – program Omama (www.cestavon.sk, fb: cestavon.sk)
Sloboda pohybu, o.z. (www.slobodapohybu.sk/, fb: slobodapohybu)

Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2024: onedrive, fb

Stav kilometrovného za rok 2024 – stav k 12.4.2024
V roku 2024 bežci odbehli 504 behov a 8 126 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 2 258,58 € (príspevky donorov + príspevky bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link
Vyhodnotenie: fb, onedrive

Kilometre pre Ukrajinu 2024: Paralelne s projektom kilometrovné prebieha od 17.3.2022 projekt Kilometre pre Ukrajinu. Viac info na fb Kamzík 1000+.
Za rok 2024 vybehali bežci pre zbierky pre Ukrajinu 2 258,58 €. Peniaze pre zbierky pre Ukrajinu sú posielané po štvrťrokoch. Peniaze za 1Q 2023 boli poslané na zbierku na Nájsť silu žiť.

Spolu bolo v roku 2024 v projektoch Kamzík 1000+ kilometrovné a Kilometre pre Ukrajinu získaných 4 517,16 €.


Zoznam prijímateľov kilometrovného od roku 2015: link.
Od roku 2015 bolo do všetkých projektov kilometrovného zapojených 28 prijímateľov, ktorým bolo (k 12.4.2024) rozdelených 90 577,76 €, pričom bežci v rámci týchto projektov odbehli 10 372 behov a 281 048 km.


Finálny stav kilometrovného 2023
Detská atletika, Iniciatíva Inakosť o.z., Magna – Fond urgentnej pomoci
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis kupónov pridelených pre kluby DA: link
– rozpis podľa bežcov: link
– finančné príspevky bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2023: onedrive, fb

Finálny stav kilometrovného 2022
Iniciatíva Naše Karpaty, Margaréta Vráblová – triatlon, Via Iuris
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2022: onedrive, fb

Finálny stav kilometrovného 2021
Pes v núdzi o.z., Post Bellum SK, Sloboda pohybu o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2021: fb

Finálny stav kilometrovného 2020:
Raná starostlivosť n.o., Proti prúdu o.z., Cyklokoalícia o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link