Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 39,48 € v závislosti dĺžky trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť pri zasielaní údajov o svojom behu vlastným jednorázovým finančným príspevkom.

Aby boli Vaše kilometre donormi zmenené na kilometrovné, je potrebné zaslať záznam z behu cez formulár. Link na formulár tu, bod 2.
Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2022:
– Iniciatíva Naše Karpaty (www.nasekarpaty.com; fb: nasekarpaty)
– Jozef Vrábel, triatlon, ročník 2002 (fb: TRISPORT.Triathlon.Team.Slovakia)
– Via Iuris (https://viaiuris.sk/; https://www.facebook.com/viaiuris)

Stav kilometrovného k 1.10.2022
V roku 2022 bežci odbehli 1212 behov a 20150 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 4 621,86 € (príspevky donorov + príspevky bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link

Kilometre pre Ukrajinu: Paralelne s projektom kilometrovné prebieha od 17.3.2022 projekt Kilometre pre Ukrajinu. Viac info na fb Kamzík 1000+.
K 1.10.2022 vybehali bežci pre zbierky pre Ukrajinu 5146,05 €. Peniaze pre zbierky pre Ukrajinu sú posielané po štvrťrokoch. Peniaze za 1Q boli rozdelené na polovicu medzi Človek v ohrození a Kto pomôže Ukrajine. Za 2Q medzi Spišskú katolícku charitu a Magnu. Projekt Kilometre pre Ukrajinu pokračuje.

Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2022: link
Zoznam doterajších prijímateľov kilometrovného: link


Finálny stav kilometrovného 2021
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2021: fb

Finálny stav kilometrovného 2020:
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link