Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 73,43 € v závislosti od odbehnutej trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť, pri zasielaní údajov o svojom behu, vlastným finančným príspevkom.

Aby boli Vaše kilometre donormi zmenené na kilometrovné, je potrebné zaslať záznam z behu cez formulár. Link na formulár tu, bod 2.
Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2023:
Detská atletika (www.detskaatletika.sk, fb: detskaatletika)
Iniciatíva Inakosť, o.z. (www.inakost.sk/o-nas/, fb: inakost)
Magna – Fond urgentnej pomoci (www.magna.org, fb: magnaslovensko)

Podrobnejšie informácie prijímateľoch 2023: onedrive, fb

Stav kilometrovného za rok 2023 k 1.7.2023
V roku 2023 bežci odbehli 966 behov a 14 324 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 3 897,05 € (príspevky donorov + príspevky bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link
Rozpis kupónov DA: link
Vyhodnotenie (k 1.7.): fb, onedrive

Kilometre pre Ukrajinu 2023: Paralelne s projektom kilometrovné prebieha od 17.3.2022 projekt Kilometre pre Ukrajinu. Viac info na fb Kamzík 1000+.
V roku 2023 vybehali bežci pre zbierky pre Ukrajinu 4 654,01 €. Peniaze pre zbierky pre Ukrajinu sú posielané po štvrťrokoch. Peniaze za 1Q boli poslané na zbierku na Sanitky do Bachmutu, za 2Q na polovicu na zbierky pre Ukrajinu organizované organizáciami Človek v ohrození a Magna.


Zoznam prijímateľov kilometrovného od roku 2015: link.
Od roku 2015 bolo do všetkých projektov kilometrovného zapojených 26 prijímateľov, ktorým bolo (k 1.7.2023) rozdelených 78 745,08 €, pričom bežci v rámci týchto projektov odbehli 8 942 behov a 260 024 km.


Finálny stav kilometrovného 2022
Iniciatíva Naše Karpaty, Margaréta Vráblová – triatlon, Via Iuris
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2022: fb, onedrive

Finálny stav kilometrovného 2021
Pes v núdzi o.z., Post Bellum SK, Sloboda pohybu o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– rozpis podľa trás: link
– vyhodnotenie 2021: fb

Finálny stav kilometrovného 2020:
Raná starostlivosť n.o., Proti prúdu o.z., Cyklokoalícia o.z.
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link