Kilometrovné

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytne donor kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 22,62 € v závislosti dĺžky trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donora doplniť vlastným finančným príspevkom.

Kilometrovné informácie a prijímatelia 2021: link
Zoznam doterajších prijímateľov kilometrovného: link

Finálny stav kilometrovného 2020:
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link