Kilometrovné

Ďakujeme, že beháte a zaslaním záznamu zo svojho behu pomáhate!

Kamzík 1000+ kilometrovné
Za každý beh poskytnú donori kilometrovné – príspevok na charitu/komunitné aktivity/sponzoring – od 1,00 € do 24,88 € v závislosti dĺžky trasy. Pri double trasách je kilometrovné rovné štvornásobku single trasy.
Bežci môžu voliteľne kilometrovné od donorov doplniť pri zasielaní údajov o svojom behu vlastným jednorázovým finančným príspevkom.

Výška kilometrovného pre jednotlivé trasy tu.

Prijímatelia kilometrovného v roku 2021:
Pes v núdzi, o.z. (https://www.pesvnudzi.sk/)
– Post Bellum SK (www.postbellum.sk; www.memoryofnations.eu)
– Sloboda pohybu, o.z. (https://slobodapohybu.sk)

Stav kilometrovného k 25.11.2021
V roku 2021 bežci odbehli 1706 behov a 31014 km, za ktoré získali pre prijímateľov kilometrovného spolu 8 185,09 € (vrátane finančných príspevkov bežcov).
Rozpis podľa prijímateľov: link
Rozpis podľa bežcov: link
Rozpis podľa trás: link

Podrobnejšie informácie o kilometrovnom a prijímateľoch 2021: link
Zoznam doterajších prijímateľov kilometrovného: link

Finálny stav kilometrovného 2020:
– rozpis podľa prijímateľov: link
– rozpis podľa bežcov: link
– vyhodnotenie 2020: fb

Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách Kamzík 1000+: link